Trafikkomlegging Kanalveien

 

Nytt kjøremønster i Kanalveien 

Vi anbefaler alle å beregne ekstra tid for å ankomme tidsnok til avtalt time.

Kjøremønsteret er nå etablert slik det blir når Bybanen ferdigstilles: 

  • Bilister til Kanalveien 62 – 66 (f.eks. Kanalspesialistene) må kjøre inn i Kanalveien fra Fjøsanger eller fra Minde Allé/Wergeland

Ankomst til Kanalveien 64/Kanalspesialistene: 

1. Sørfra via Kanalveien/Fjøsanger

2. Østfra via Minde allé/Wergeland 

For spørsmål om busstilbudet henviser vi til Skyss: 

 https://www.skyss.no/Rutetider-og-kart1/driftsmeldingar/

Nytt kjøremønster på Mindemyren

Bybanen bygges til Fyllingsdalen. Dette gir endret kjøremønster blant annet på Mindemyren.